2013-11-19 18:10:00

Shema školskog voća- Jedem voće, mislim zdravo!

Danas je gđa. Mira Živković, dipl. inž. agr. održala predavanje za učenike razredne nastave o važnosti pravilne i zdrave prehrane u njihovoj dobi.

Pravilna prehrana posebno je značajna u razdoblju odrastanja. Osiguravanjem uvjeta za odgovarajući psihofizički rast i razvoj, zdrave prehrambene navike koje djeca steknu u ranom
djetinjstvu utječu i na odabir hrane i način prehrane i u kasnijem životnom razdoblju, a time i na zdravlje u odrasloj dobi.

"Shema školskog voća" projekt je EU osmišljen s ciljem promoviranja zdravih prehrambenih navika kako bi se povećao udio voća i povrća u svakodnevnoj prehrani te spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi.


Osnovna škola Nikole Tesle Mirkovci