2013-10-03 13:54:55

Smjernice za rad školskih knjižničara

Agencija za odgoj i obrazovanje je povodom 24. proljetne škole knjižničara izdala zbornik radova pod nazivom Smjernice za rad školskih knjižničara. U zborniku su objavljeni stručni članci koji se između ostaloga bave temama poput obrazovanja knjižničara, knjižnicama u online okruženju, samovrednovanjem i vrednovanjem te daju praktične smjernice za rad školskim knjižničarima.

Vijest je preuzeta sa stranica Portala za škole, a zbornik možete preuzeti ovdje.


Osnovna škola Nikole Tesle Mirkovci