2020-04-13 18:21:04

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu

Poštovani roditelji, dragi učenici!

Virtualno okruženje za učenje i poučavanje omogućuje pružanje sadržaja, komunikaciju i interakciju, ali i vrednovanje i ocjenjivanje. Međutim, vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu ipak imaju neke različitosti u odnosu na ono u uobičajenoj učionici. Ministarstvo znanosti i obrazovanja pripremilo je Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu prema kojima će se postupati tijekom nastave na daljinu. 

Za razrednu nastavu i predmetnu nastavu naglašeno je praćenje aktivnosti učenika. Na temelju praćenja učenici će biti ocijenjeni. Jesu li sve zadaće i vježbe izrađene i predane u zadanom roku.

Učenicima će se davati i složeniji zadatci , da naprave neki od kompleksnijih zadataka koji služi sintezi znanja, a poticajni su za učenje (izrada plakata, umnih mapa, crteža, sastavaka, kvizova.)

Učenici su dužni pravovremeno izvršavati zadatke i biti svakodnevno prisutni u virtualnim učionicama i u grupama za komunikaciju s učiteljima razredne nastave.

U predmetnoj nastavi standardni načini provjere znanja mogu se i dalje upotrebljavati u nastavi na daljinu. Pismena provjera putem alata kojeg su učenici prethodno izvježbali s nastavnicima, usmena provjera putem videokonferencije. Učenik je dužan prisustvovati satima provjere znanja. Ukoliko učenik ne pristupi provjeri znanja, bilježi se izostanak u e-Dnevnik. Roditelj je dužan opravdati izostanak.

Za veće provjere znanja (usmeni ispit, složeniji zadaci, test u pisanom obliku) na razini razreda predmetni nastavnici uskladit će okvirni vremenik provjera za svaki mjesec, bilježenjem termina u e-Dnevnik.

S obzirom na izvanrednu situaciju, roditelji u ovom trenutku više nego ikad trebaju biti uključeni u rad škole, ali i u osiguravanje kruga povjerenja za učenje, a posebno je to izraženo kod učenika u razrednoj nastavi u osnovnoj školi. Svima nam je na prvom mjestu dobrobit samih učenika koje kvalitetnim povratnim informacijama treba poticati na učenje.S obzirom na to da smo se svi našli u potpuno novoj situaciji i vrsti nastave, važno je da svi - učitelji, učenici i roditelji, imaju razumijevanja jedni za druge

Cjelovite Upute su na priloženoj poveznici. 

Vrednovanje_i_ocjenjivanje_3-4-2020_(1).pdf

 


Osnovna škola Nikole Tesle Mirkovci